Prusko s Sedmileté válce

ROP.bmp, 8,3kB

Nedávno jsem se vrátil cca pro roce pauzy k Rise of Prussia, stáhnul jsem poslední beta patch a pustil se do hraní kampaně za spojence, která je proti AI přece jen lehčí. Po 63 tazích vlály rakouské prapory v Berlíně, Slezsko bylo obsazeno, Fridrich v okovech, Francouzská armáda stála na Labi a zatímco Hesensko-Britské oddíly se tetelily u pobřeží Severního moře, Ruská armáda obsadila Východní Prusko a jak už je u ní zvykem, polovinu neutrálního Polska. A tak jsem si řekl, že to zkusím i obráceně, tedy za Prusko a abych trochu oživil dění na stránkách, rozhodl jsem se v průběhu bojů psát report ...


Fridrich K válce se schylovalo už od roku 1755 a v létě 1756 už byly ukovány hlavní rysy koalicí a bylo jen otázkou, kdo a jak začne. Všeobecně se očekával útok Rakouské armády Marie Terezie, která se netajila svou ambicí vrátit Slezsko tam kam po několik století patřilo. Ale nebylo by to Prusko a nebyl by to Friedrich II., aby se na něco takového čekalo. A tak dřív, než se stačí pohnout koaliční vojska, dřív než Rakouská armáda vůbec shromáždí své pluky, zahajuje válku Prusko a to vpádem do Saska. A zde hra začíná, Rutowského Saská armáda se stahuje do opevněného tábora v Pirmě a čeká, jestli jí přijde Brown se svou Českou armádou na pomoc. Pokud ne, hodlá kapitulovat a Sasko bude Pruské ...

Nezbývá než vysvětlit ještě několik principů hry. Hra je strategická, kdy obě strany naplánují své tahy na 15 dní a vše se pak odehrává a počítá najednou. Samotné bitvy se jen počítají bez možnosti jejich průběh ovlivnit jinak, než při plánování kola. Vše je tedy na správném sestavení armád, sborů a brigád do fungujícího řetězce velení, výběr vhodných velitelů a naplánování správného postupu a reakcí jednotlivých uskupení. Základní stavební kámen je řekněme prapor, z těch lze sestavit brigádu pod velením jednohvězdičkového generála, z několika brigád pak sbor anebo kolonu pod velením dvouhvězdičkového generála a pak konečně armádu pod vlením tříhvězdičkového generála, kterých má každá strana jen několik). Svou roli hraje mnoho osobních vlastností a schopností jednotlivých velitelů a samozřejmě taky seniorita (aneb běda, když přeskočíte ve velení či v povyšování někoho seniornějšího, hned to člověka stojí VP body a zpravidla to znamená i lehký pokles morálky). Zbytek principů a možností hry samotné pak půjde snadno pochopit z následujících řádků ...

 • 1756 - Podzimní tažení do Čech
 • 1757 - Krvavý rok
 • 1758 - Na okraji porážky i vítězství

 • Podmínky vítězství

  Ještě k podmínkám vítězství, které musím jako Friedrich II. splnit. Z přehledu je patrné, že musím obsadit Čechy (resp. Prahu), Moravu (pevnosti Olomouc a Brno) a pak vtáhnout do Vídně. Současně je nezbytné udržet oblast mezi Labem a Odrou, Slezsko a pak hlavně spojenecký Hannover. Výhledově lze očekávat útok Ruska (hlavně Východní Prusko a pak oblast Odry a Slezska), Francie (hlavně Hannover a Labe), Švédska (Pomořansko a Berlin) a Říšských vojsk (hlavně Sasko). A samozřejmě Rakousko, s nímž je Prusko ve válce od začátku.

  Podmínky vítězství


  Mapa Evropy

  Mapa celého bojiště
  Mapa celého bojiště (2.5 MB)