PBEM KAMPAŇ SUEZ 1943
.


Login to HeadQuaters

Deutsches Africa Korps vs. 8th British Army
.
      V září 1942 byla za dlouhých a těľkých bojů dobyta poslední spojenecká obraná linie u El-Alamainu. Bitva o tento klíčový bod vąak vyčerpala obě bojující strany natolik, ľe nastala několika měsíční poměrně klidná doba, naruąovaná pouze občasnými lokálními výpady. Jak jednotky Osy, které se zastavily u El-Alamainu, tak zbytky spojeneckých vojsk, které se stáhly za řeku Nil, vyuľívají toto období k reorganizaci a posílení svých sil. Italský vůdce B. Mussolini, jehoľ armáda původně otevřela severoafrickou frontu, poľádal A. Hitlera o staľení zbytků svých poničených vojsk z prvoliniových operací. Nyní tedy stojí proti spojeneckým silám na Africké půdě pouze jednotky D.A.K, které díky drtivé poráľce Britů u El-Alamainu mají volnou cestu do Alexandrie a dále hlouběji do nitra Egypta. Spojenci vąak nejsou ani zdaleka poraľeni. U jejich posledního a největąího opěrného bodu v Africe - přístavního města Suez - se shromaľduje znovu vytvořená a reorganizovaná 8. Britská armáda spolu s Australskými jednotkami, aby vyhnala německé síly z Egypta a celé Afriky. Nyní nadchází čas na bitvu o Egypt, nyní se ukáľe kdo zvítězí a stane se pánem Severní Afriky a bezesporu i tím kdo bude ovládat celé středomoří, právě teď se začínají psát dějiny ...

Team Deutsches Africa Korps - DAK Team 8th British Army
15. Panzer Division - General Krejčuk - Team Leader 9th Australian Division - General Matto - Team Leader
44. Panzer Division - General Arkady 6th Armoured Division - General Zdenec
21. Panzer Division - General Azazel 7th Armoured Division - General Panzer
10. Panzer Division - General PvP 1st Armoured Division - General MVQ© 2001-2002 Created by Cheat78, All Rights Reserved

Digitaly Restored & Remastered by Beren

Optimalizováno pro rozliąení 1024x768
Poslední aktualizace: 11.8.2003 by Beren