WAR in the WEST 1940-1944

Daliho mód

logo.jpg, 11kB

Zdravím fandy skvělé strategické hry War in the Pacific Admirals Edition a představuji vám nekomerční mód, který vzniká na základě této strategie. Pro jeho hraní je nezbytná originální hra, včetně všech patchů.

Úvodní splash screen

V současné době jsou ve vývoji 2 scénáře:
SCN 26 8.4.1940 , 30 turns „Danemark and Norway 1940“
SCN 27 8.4.1940 , 420 turns „The West 1940-1941“ (kampaň, která zobrazuje tažení od počátečního utoku na Dánsko a Norsko, až po teoretickou možnost invaze do Británie, včetně zapojení Itálie do války)

Obecné pojmy a ustanovení

Státy a strany:

Axis side:

Německo , v módu IJ Arm
Itálie, Madarsko, Bulharsko, Rumunsko v módu IJ Navy

Allied side:

Velká Británie v modu British
Francie v modu French
Dánsko a Norsko , v modu New Zealand
Belgie v modu Commonwealth
Holandsko v modu Dutch
Kanada v modu Canada
USA v modu US Army
US námořnictvo v modu US Navy
Austrálie v modu Australian

Datum:

SCN 26 8.4.1940 , 30 turns
SCN 27 8.4.1940 , 420 turns
Celý mod je časově posunut o rok níže, oproti viditelnému datu. Indikuje je to znak (-1) vedle datumu. Jsou tomuto přizpůsobeny veškeré parametry hry. Tedy například datum 5/41 ukázaný na horní liště hry znamená datum 5/40 v modu.

Historie:

Mod předpokládá hru v rámci historických událostí, je určen pro hráče, kteří si chtějí historickou situaci roku 1940 vyzkoušet ve skvělém enginu této strategické hry.
Lodě, letadla i vyzbroj pozemních jednotek do maximální možné míry odpovídá historickému kontextu. Za případné chyby se omlouvám, nebyly způsobeny záměrně. Jediná nehistorická výjimka je u rozmístění britských námořních sil v dubnu 1940.
Svazy Royal navy jsem neumístil na mapu v souladu s historií, hráč , který je byť jen povrchně obeznámen s průběhem německé invazní operace (která byla bezesporu pro spojence velkým překvapením) by německé námořnictvo hladce porazil a invazi pravděpodobně do značné míry zabránil.
Není v tom nutno vidět nějaké zvýhodňování axis strany, i tak jsou břehy Norska pro Royal Navy velmi rychle dostupné.

Měřítko:

Mapa je ve shodném měřítku s originálním AE. Tedy 40mil/hex. V tomto měřítku je mapa pochopitelně jeden velký kompromis…nepochybně se zde najdou chyby a nepřesnosti. V rámci možností budu mapu dále rozšiřovat a vyvíjet.
Pozor: mapa je zpracována jen ve verzi HEX On.

Zbraně a technika:

Obecně lze konstatovat, že engine hry nabízí velké množství slotů ve všech oblastech a je možné toho náležitě využít.
Letadla obecně vycházejí velmi úzce ze stávajících typů, které prezentuje původní hra. Při tvorbě německých a italských typů byla brána maximální historická věrohodnost.
Letadla GB a US vycházejí z původního prakticky beze změn , jen s drobnými úpravami u verzí, které se v Pacifiku nevyskytovali.
Letadla Francie jsou pojata tak, že výroba nových typů průběžně začíná od 6 až 10/40, je tedy na axis straně, aby tomuto co nejdříve zabránila. Probíhá zhruba do 1.-2. měsíce 1941. Po tomto datumu se existence kontinentální Francie již nepředpokládá.
Letadla axis jsou udělána zcela nově, s přihlédnutím na známé parametry, obdobné konstrukce u spojenců a také reálné výsledky bojů. Všechny typy jsou poměrně rozsáhle testovány, tak aby se výsledky blížily historické realitě.
Parametry obrněné techniky, jakož i ostatní pozemní výzbroj vychází velmi úzce z původního AE.
Nelze ovšem vyloučit další vývoj v této oblasti.

Průmysl a výroba:

Spojenci: průmysl a výroba letadel je zpracována obdobným způsobem, jako v originálu.
Nic ze zbraní či letadel se nevyrábí v továrnách na mapě. Množství a zahájení výroby nových typů je maximálně v souladu s historií a je pevně stanoveno.
Axis: stejně jako u spojenců.