Uncommon Valor je takticko-strategická tahová hra z jižního Tichomoří zahrnující rozhodující období bojů v této oblasti v rozmezí léta 1942 až konce roku 1943. Hra umožňuje za pomocí plánování akcí na každý den/několik dní projít v rozsáhlých kampaních všechny historické i hypotetické námořní, letecké či pozemní bitvy. A díky tomuto plánovacímu systému je přímo ideální pro PBEM bitvy dvou hráčů ...

Chcete-li vědět víc, mrkněte se na mou recenzi na Tiscali.


Další hrou postavenou na stejném principu jako Uncommon Valor je její pokračování, War in the Pacific. Jak už název napovídá, je tentokrát pokryté celé Pacifické bojiště a časové rozmezí od útoku na Pearl Harbor až po kapitulaci v Tokijském zálivu. Základní koncept hry se nezměnil, ale přibylo několik vylepšení, průmysl a válečná výroba (obojí se týká hlavně japonské strany).

Detailnějsí povídání o hře můžete opět najít v mé recenzi na Tiscali.


Na základě WitP pak vznikl původně mód a nakonec celá nová hra, War Plan Orange. Jejím historickým pozadím je fiktivní konflikt mezi Japonskem a západem ve dvacátých letech 20.století. Dle scénáře nedošlo k realizaci Washingtonských dohod a námořní mocnosti nejenže si ponechaly ve výzbroji mohutné bitevní loďstvo, ale pokračovali i v jeho výstavbě. Ruku v ruce s tím byl zpomalen rozvoj námořního letectva a letadlových lodí z čehož plyne, ze ve WPO si hráč užije klasických hlavně námořních bitev ala WWI. Ve hře navíc byla odstraněna výroba, což hru zase trošku zjednodušilo a spolu s menším počtem jednotek a nepatrnosti letectva výrazně zrychlilo.

witpae_banner2.jpg, 29 kB

Další verzí oblíbené a léta hrané War in the Pacific je její Admirálská edice, která vyšla v červenci 2009 a je na dobré cestě nastoupit na trůn dosavadní královny. Na vývoji se podílela řada hráčů WitP a tak je AE téměř dokonalým vylepšením původní verze hry, kde je dotažena řada věcí, které jsme původně postrádali. Manželka sice, když mi koukala přes rameno, konstatovala, že nevidí rozdíl, ale ten tu přece jen je ...

Na dalších stránkách tedy najdete reporty, návody a popisy a to buď společně, pokud platí pro všechny hry, nebo odděleně pro každou hru zvlášť.

Přestože nejde o hru patřící do stejné série, umístil jsem ji sem. Je to totiž velmi podobná ...

Supremacy at Sea