Letiště a letadla

 1. Pokud je počet letadel > 50 x velikost letiště potom se misí účastní o 25% méně letadel ( o 50% méně pokud > 100 x velikost letiště)
 2. příklad
  Letadel Letadel schopných operací (letiště je velikosti 2)
  50 50
  75 75
  100 100
  125 93
  150 112
  175 131
  200 150
  250 125
 3. Pokud má letiště velikost < 4 pak Level Bombers používají méně bomb, mají větší operační ztráty a zkrácený dolet. Nemohou létat na prodloužený dolet. Ostatní letadla (Dive bombers, Fighter bombers, Torpedo bombers)používají náklad jako pří extremních vzdálenostech (například torpédonosné letouny používají malé bombičky)
 4. Poškození letiště ovlivňuje schopnost oprav letadel, počet letadel schopných operací a také morálku pilotů.
 5. 1 Aviation support point je potřeba pro každé letadlo, nikdy by nemělo být na bázi více jak 250 letadel
 6. Level bombers potřebují k dosažení maximální účinnosti dvakrát tolik zásob než je uvedeno v minimální potřebě základny.
 7. Pro útočné operace se spotřebovává 1 supply point/ 1 letadlo. Level bombers spotřebují (maximální náklad/ 1000) supply point na misi. Příklad : bombardér s kapacitou 2000 spotřebuje 2 supply points na letadlo a misi
 8. Letiště o velikosti 1 jsou příliš malá k podpoře útočných operací a k přijmu jednotek leteckým transportem (Pouze výzbroj/jednotky s cenou naložení <7 mohu být transportována letecky)
 9. Letecké jednotky musí projít testem morálky před začátkem mise pokud je morálka jednotky <50. Level bombers musí projít testem zkušenosti, úrovně velení, a testem morálky, za každý z neúspěšných testů se snižuje počet letadel na misi o 25 %. Námořní průzkum, AS a CAP mise musí projít dvěma testy morálky, počet letadel se snižuje o 25% za každý neúspěch
 10. Velké výšky omezují účinnost flaku ale snižují přesnost bombardování
 11. Level bombers které startují mimo dosah velení svého HQ mají snížen počet letadel na misi o 25%. Ostatní útočné mise jsou sníženy o 10% letadel
 12. Střemhlavé a stíhací bombardéry vždy před vlastním útokem klesnou na 1000 stop. Nejprve jsou zasaženy flakem na určené (příletové) výšce a pak ještě jednou ve výšce 1000 stop. Stejné platí pro TBD, ty však klesají do 500 stop
 13. Doprovod letí automaticky několik tisíc stop nad bombardéry které doprovázejí.Stíhačky mohou doprovázet nejen bombardéry ze stejné základny ale i ze základen, které jsou blíže k cíly než základna bombardérů.
 14. Letadla s nastavenou výškou 100 budou postřelovat cíl z palubních zbraní (strafe)
 15. Letadla na sweep misích jsou zasažena flakem v určené výšce a pak ještě jednou ve výšce 100 stop.
 16. Průzkum je účinnější v nízkých výškách
 17. Letouny provádějící námořní útok ve 100 stopách provedou tzv. skip bombing je však potřeba velká zkušenost (alespoň 60). Bombardéry se zkušeností nad 80 mohou být nastaveny výše a pokud projdou testem zkušenosti tak provedou skip bombing automaticky sami
 18. Letecké jednotky provedou útok proti určenému TF vždy jakmile se dostane do vzdálenosti 7 hexů (210 mil)
 19. Operační ztráty závisí na velikosti a poškození základny nebo letadlové lodě, únavě, vzdálenosti k cíli a zkušenosti.
 20. P39 a P400 jsou méně efektivní při výškách > 10.000 stop.

Přístavy

 1. Přístav o velikosti 9 vykládá 18x rychleji než o velikosti 0
 2. Zbraňové systémy lodí mohou být opravovány pouze v přístavech o velikosti větší než 4
 3. Zakotvení v přístavu nebo základně zamezuje zvyšování SYS poškození
 4. Lodě mohou v přístavech mimo TF v případě že je přístav minimálně velikosti 3 ( je také lepší oprava poškození, ovšem zvyšuje se zranitelnost leteckými útoky a námořním bombardováním - ale jsou chráněné před útoky ponorek)
 5. Poškození přístavu zpomaluje opravu lodí a rychlost vykládky/nakládky

Letadlové lodě

 1. Letouny nemohou startovat pokud je SYS a FLOAT poškození dohromady větší než 50%, ale mohou být přesunuty pokud je loď zakotvena v přístavu a je zde letiště alespoň velikosti 1
 2. Pokud je počet letadel větší než 110% kapacity lodě pak mohou být prováděny pouze přesun letadel jinam. Loď nikdy nemůže pojmout více letadel jak 200% svojí kapacity.

Lodě

 1. Pokud se loď plaví celé kolo do rychlosti CRUISE SPEED spotřebovává Edurance=30 x počet ujetých hexů. Pokud je rychlost vetší spotřebuje se dalších extra 180 bodů endurance za hex.
 2. Loď spotřebuje 1 bod endurance za každé letadlo odeslané na útočnou misi a 3 body endurance za CAP.
 3. Souboj hladinových plavidel stojí 200 bodů endurance. Pokud je loď pod útokem letadel, spotřebovává 1 bod endurance za každé útočící letadlo
 4. Za každý den na moři získává posádka jeden bod zkušenosti pokud je noční či denní úroveň zkušenosti menší než 15. Po té je 20% šance zvyšování zkušenosti až do minimální úrovně pro daný typ lodě (25 pro civilní, 35 pro neválečné, 45 pro poloválečné, 55 pro DD a lepší)
 5. civilní - AP, AK
  neválečné - AO,TK
  poloválečné - AV, ML, MSW, DE


Jak připravit tzv. "Tokijský expres ?"

Pro spravné fungování "Tokijského expresu" potřebujete splnit následující hlavní podmínky :
 • všechno lodi musí mít rychlost > 25 uzlů
 • všechno lodi musí mít natankováno maximum paliva a ukazatel zásoby paliva (Endurance) je zelený
 • všechny lodi mají plný stav munice
 • velitel musí být agresivní nebo velmi agresivní
Pro Japonce, to je ideální příležitost k využití rychlých motorových lodí k zasobování

Proč využívá zakotvená TF body endurance?

 • V manuálu je chyba - zakotvená TF potřebuje použít nějaké body endurance pro ponechání jejích motorů v chodu, aby TF byla připravena okamzitě vyplout pokud by se přístav ocitl pod útokem. Lodi v přístavu které nejsou určené do některé TF nespotřebovávají žádne body výdrže (endurance) ale jsou považovány za nehybné a jsou proto poměrně snadným cílem při útoku na přístav.