Kterak PBEM bitvu hráti:

Přístup k PBEM hře se liší podle toho, za kterou stranu hrajete ...

Japonec hru vždy začíná. Tzn. po dohodě se soupeřem nastaví parametry hry, vybere scénář a zahájí. Po naplánování klikne na tlačítko ukončující tah a hra ho vyzve k uložení. Vybere patřičný slot (opět nejlépe po dohodě se soupeřem) a hru uloží. Tento save soubor (soubor podle čísla slotu, např. save012) pak zaaipuje a pošle americkému soupeři. To je první tah. Ve všech následujících tazích už posílá soubory dva, opět ten s uloženou pozicí a pak soubor save001, kam se ukládá replay. Bez tohoto souboru neuvidí americký hráč replay předchozího tahu !!!

Americký hráč obdrží po startu hry jeden soubor, který si rozbalí do adresáře save a načte do hry. Naplánuje svůj první tah a klikne na tlačítko ukončující tah. Hra ho vyzve k uložení a hráč uloží tah do stejného slotu, kde byl původní. Po prvním kole již budou chodit hráči soubory dva. Ten s uloženou pozicí a pak soubor save001, kde je uložený replay. Hráč tedy nejprve nahraje do hry soubor save001 a omrkne replay. Po jeho ukončení hra sama skočí do hlavního menu. Zde tedy hráč načte uloženou pozici a již může plánovat další tah. Pokud hráč nedostane soubor save001 neuvídí replay !!!