WitP:AE - War in the West

Daliborův mód

BB Norge

Dalibor anebo též známý jako Dali je nadšený tvůrce módu pro sérii WitP. Před časem zásadně upravoval a modifikoval mód pro původní WitP, který se zabývá Středomořím, a krátce po vydání a seznámení se s AE se pustil do samostatného díla a to módu mapujícího tažení v severní a západní Evropě resp. v Atlantiku. Práce je to jistě obrovská a cíl hodně vzdálený, nicméně již vznikla první vlaštovka, kterou budeme momentálně testovat a tou je útok na Norsko a Dánsko v roce 1940 a musím říct, že vypadá velmi dobře ...

dali_witpaemod.jpg, 36kB

Dalibor:
Mod předpokládá hru v rámci historických událostí, je určen pro hráče, kteří si chtějí historickou situaci roku 1940 vyzkoušet ve skvělém enginu této strategické hry.
Lodě, letadla i vyzbroj pozemních jednotek do maximální možné míry odpovídá historickému kontextu. Za případné chyby se omlouvám, nebyly způsobeny záměrně. Jediná nehistorická vyjímka je u rozmístění britských námořních sil v dubnu 1940.
Svazy Royal navy jsem neumístil, hráč , který je byť jen povrchně obeznámen s průběhem německé invazní operace (která byla bezesporu pro spojence velkým překvapením) by německé námořnictvo hladce porazil a invazi pravděpodobně do značné míry zabránil. Není v tom nutno vidět nějaké zvýhodnování axis strany, i tak jsou břehy Norska pro Royal navy velmi rychle dostupné.
Mapa je ve shodném měřítku s originálním AE. Tedy 40mil/hex. V tomto měřítku je mapa pochopitelně jeden velký kompromis…nepochybně se zde najdou chyby a nepřesnosti. V rámci možností budu mapu dále rozšiřovat a vyvíjet.
Scénář 26 zobrazuje podstatnou část tažení Německa na sever, obsazení Dánska , středního a jižního Norska. Nepředpokládá útok jiným směrem.